logo
Copyright Pouyan Tajhiz 2016 Designed by Pulse Design
 

همودیالیز

کاتتر همودیالیز دائمی

یکی از درمان های جایگزین کلیه در افراد مبتلا به نارسایی کلیه دیالیز خونی است. در هر نوبت از دیالیز، خون فرد تصفیه می شود و مواد زائد آب و نمک اضافی برداشته می شود و به این ترتیب تعادل بدن حفظ می شود. برای انجام یک دیالیز خونی مناسب باید در هر دقیقه حدود 250-300 سی سی در دقیقه از خون فرد وارد صافی دستگاه دیالیز شود. از آنجاییکه عروق معمول موجود دراندام ها توانایی خون دهی با این میزان را ندارند، لازم است از روش هایی برای سرعت بخشیدن به خروج خون از بدن استفاده گردد. یکی از این  روش ها گذاشتن کاتتر دائم است.

محل قرار گیری ان در ورید مرکزی ناحیه گردن می باشد و قسمت خارجی آن در جلوی قفسه سینه قرار می گیرد. اگر کاتتر دچار عفونت نشود تا یک سال می تواند باقی بماند. در افرادیکه وریدهای بیمار برای گذاشتن فیستول مناسب نباشد و یا فیستول به مدت طولانی قابل استفاده نباشد از کاتتر دائم استفاده میشود.

پورت تزریق دیالیزی

این پورت ها جایگزین مناسبی برای سیستم های قدیمی اند زیرا درون بدن قرار می گیرند و در نتیجه عفونت و آلودگی ندارند. جنس آنها از تیتانیوم است تا 14 سال در بدن بیار باقی می مانند. جنس کاتتر از پلی اورتان می باشد کاتتر به پورت پیچ می شود و احتمال در رفتگی را به صفر می رساند.

کاتتر همودیالیز کوتاه مدت

یکی از درمان های جایگزین کلیه در افراد مبتلا به نارسایی کلیه دیالیز خونی است. در هر نوبت از دیالیز، خون فرد تصفیه می شود و مواد زائد آب و نمک اضافی برداشته می شود و به این ترتیب تعادل بدن حفظ می شود. برای انجام یک دیالیز خونی مناسب باید در هر دقیقه حدود 250-300 سی سی در دقیقه ازخون فرد وارد صافی دستگاه دیالیز شود

فیستول شریانی وریدی :
با ایجاد یک اتصال بین شریان(سرخرگ) و ورید(سیاهرگ) در ناحیه مچ دست یا آرنج فیستول ایجاد می شود. با انجام این عمل سیاهرگ های دست برجسته و پر خون می شود و با سوزن زدن بخوبی می توان به جریان خون مورد نظر در حین دیالیز دست یافت. فیستول در دست غیر غالب (معمولاً دست چپ در افراد راست دست) ایجاد می گردد که معمولاً چهار هفته پس از ایجاد ‌قابل استفاده است.

کاتتر موقت
در مواردیکه فرد مبتلا به نارسایی کلیه به صورت اورژانس نیازمند دیالیز باشد، فرصت کافی برای ایجاد فیستول وجود ندارد و از کاتتر موقت استفاده می شود. این کاتتر ها در ورید های بزرگ گردن و یا ناحیه کشاله ران گذاشته می شود و برای جلوگیری از بروز عفونت باید در کمتر از یک ماه خارج شود.