logo
Copyright Pouyan Tajhiz 2016 Designed by Pulse Design
 

سوزن مخصوص پورت شیمی درمانی

PM-96
Safe-A5Folder_innen
Aufschnitt_Safe_Ret

سوزن پورت به جهت تزریق داروی شیمی درمانی بیمارانی که در بدنشان پورت تعبیه گردیده، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سوزن برای جلوگیری از آسیب به سیلیکون پورت در اندازه های مختلفی ارائه می‌شود.هرچه سایز گیج (سوزن پورت) بیشتر باشد، قطر داخل سوزن نیز کوچکتر خواهد شد.

مناسب پانچ کردن

عدم وجود خمیدگی در سر سوزن

درد بسیار کمتر

ایمنی بالا برای بیمار

سوزن