logo
Copyright Pouyan Tajhiz 2016 Designed by Pulse Design
 

فیلتر HME

56554a4886d9f

 

برای گرم و مرطوب سازی هوای دمی از دو روش استفاده مینماییم:

1-      گرم و مرطوب سازی فعال Active respiratory gas humidification

2-      گرم و مرطوب سازی غیر فعال passive respiratory gas humidification

روش گرم و مرطوب سازی غیر فعال passive respiratory gas humidification

در این روش نیازی به منبع آب خارجی نبوده و درست مانند بینی مصنوعی بین قطعه Y (سه راهی لوله های ونتیلاتور) و لوله تراشه قرار میگیرد.جهت محافظت بیشتر در بیماران عفونی میتوان از مکانهای ذیل نیز استفاده نمود.

.

11111

این فیلتر ها از چندین لایه تشکیل شده که عمل ضد باکتری ، ضد ویروسی و همچنین از یک لایه آب گریز (Hydrophobic) تشکیل شده که اجازه عبور آب و بخار آب را نمیدهد.

در طی بازدم گرما و بخار آب دفعی از بیمار توسط لایه های آب گریز فیلتر در همان سمت حفظ شده،

و در دم انتقالی توسط ونتیلاتور به بیمار باز میگرداند.

مشخصه های یک فیلتر HME مناسب :

ظرفیت بالا در برگشت آب بازدمی بیمار ، حجم داخلی کوچک ( فضای مرده پایین ) ، مقاومت پایین در برابر جریان هوا

1122334455

 

 

11223344112233

1.        بیمارانی که افزایش در ترشحات ، وجود خون یا کف در ترشحات ریوی داشته باشند.

2.        بیماران هیپوترم (بیمارانی که افت درجه حرارت دارند)

3.        بیمارانی که نشتی فراوانی در ناحیه دیستال داشته باشند مثل فیستول در برونش و فیستول بزرگ برونکوپلورال ( زیرا فیلتر از گرما و رطوبت بازدمی استفاده مینماید)

4.        بیمارانی که میزان تهویه دقیقه ای (M.V) خودبخودی بیشتر از ده لیتر در دقیقه داشته باشند.(هیپرونتیله)

5.        با توجه به ماهیت ذاتی آسیب های ناشی از سوختگی به تولید مقدار زیادی از ترشحات و مایعات ریوی،  نباید در بیماران سوختگی استفاده شود.

6.        در طی درمان با داروهای آئروسل

7.        بیماران با طی درمان طولانی مدت