logo
Copyright Pouyan Tajhiz 2016 Designed by Pulse Design
 

سوزن نمونه برداری chiba

chiba-biopsy-needle-1
chiba-biopsy-needle-2

سوزن نمونه برداری chiba

سوزن نمونه برداری با علائمی نشانه گذاری شده و طول را به سانتی متر نشان می دهد از این جهت بسیار کاربردی است.

کدهای رنگی بر روی سوزن ها انواع آنها را نشان می دهند.

سر سوزن اکوژنیک است.

سوزن نمونه برداری chiba

سوزن نمونه برداری Chiba